Stichting St. Agnes School Oeganda - info@agnesschooloeganda.nl - Banknummer NL55RABO0141278013 - BIC RABONL2U - KvK 17215973
Met ingang van 01-01-2014 verlangt de belastingdienst dat ANBI's een aantal gegevens op hun website publiceren. Hieronder voldoen we aan deze verplichting. Naam: Stichting Sint Agnes School Iganga Doelstelling: De stichting heeft tot doel kosteloos basis onderwijs te verschaffen aan maximaal 250   weeskinderen in de regio Kyamakwa, Jinja, Oeganda. Beleid: - gelden werven onder vrienden, bekenden en geïnteresseerden - de ontvangen donaties volledig besteden aan de school - na realisatie van de infrastructuur (gebouwen e.d.) de aandacht richten op geleidelijke   verbetering van de kwaliteit van het onderwijs - de continuïteit van het project waarborgen door jonge mensen bij het project te betrekken   die uitgesproken hebben de school voor meerdere jaren te willen voortzetten. Activiteiten: Alle activiteiten en resultaten worden vermeld in de verslagen die worden gepubliceerd   op deze website. Contact: Stichting Sint Agnes School Iganga p/a Twickel 37 5655 JK Eindhoven Email: info@agnesschooloeganda.nl   Bestuur: Hr. drs. R. van de Wijngaert, voorzitter Mevr. drs. M. in ’t Zandt, secretaris Hr. drs. P. Cappendijk, penningmeester Hr. J. Koops, lid Belonings- De leden van het bestuur ontvangen géén beloning of vergoeding voor hun beleid : werkzaamheden. Dit betekent dat alle ontvangen donaties volledig ten goede  komen aan de school. RSIN: 818887552 Financiën: De financiële verantwoording wordt jaarlijks gegeven in het verslag van de accountant. Een samenvatting wordt gepubliceerd op deze website.
Stichting
Agnes School Oeganda