Stichting St. Agnes School Oeganda - info@agnesschooloeganda.nl - Banknummer NL55RABO0141278013 - BIC RABONL2U - KvK 17215973
Steun een kind met een éénmalige gift of “adopteer” een meisje of jongetje voor de duur van de lagere school Voor slechts € 12,50 per maand (of € 150 per jaar) kan een  leerling worden “geadopteerd” en kunt u hem of haar een  jaar naar school laten gaan. Omdat uw gift in principe aftrekbaar is van de belasting,  bedragen uw “kosten” voor het laten leren van een jongen  of meisje slechts € 60,- tot € 80,- per jaar! Giften en donaties komen voor 100% ten goede aan de  kinderen zonder aftrek van enige kosten.   Het budget voor de school bedraagt vanaf 2016 jaarlijks ca. € 30.000. Alle kosten die we maken voor reizen naar de school, zoals  reis- en verblijfskosten, worden vanzelfsprekend door ons zelf betaald. Uiteraard zijn ook grotere giften welkom; omdat de stichting een ANBI-status heeft (Algemeen Nut Beogende Instelling) is uw gift aftrekbaar van de belasting. Periodieke giften, vastgelegd voor een periode van 5 jaar, zijn volledig voor de belasting aftrekbaar, een notariële akte is sinds 2014 niet meer nodig. Wij lichten graag toe hoe een en ander precies werkt.
Helpen
Agnes School Oeganda