Stichting St. Agnes School Oeganda - info@agnesschooloeganda.nl - Banknummer NL55RABO0141278013 - BIC RABONL2U - KvK 17215973
In 2007 maakten wij, Gerda & Rob van de Wijngaert, een prachtige safaritocht langs de nationale parken in Oeganda. Tijdens deze vakantie bezochten we de St. Agnes Primary School in Iganga. De kinderen en de omstandigheden op de school maakten zoveel indruk dat we besloten de school financieel te steunen. Na 2 jaar hulp was er nog maar weinig verbeterd en ook voor de toekomst leek  er weinig perspectief op een structurele verbetering. Daarom besloten we in 2009 zelf een lagere school te bouwen. Daartoe werd in 2009 de stichting St. Agnes School Oeganda opgericht. Het bestuur bestaat, naast Gerda  en Rob, uit Paul  Cappendijk en Martine in ’t Zandt, onze oudste dochter. De administratie van de stichting wordt gecontroleerd door Lindenhof Accountants en Belastingadviseurs in Eersel. Om de continuïteit van de school te waarborgen, hebben wij met onze dochters Martine (1972) en Stephanie (1975) afgesproken, dat zij, na ons, het project zullen voortzetten. In Oeganda is een Foundation opgericht die de belangen van de school in Oeganda behartigt. We worden daar bijgestaan door Sam Kiriaghe, een Oegandese advocaat die aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft gestudeerd.
Stichting
De fiscus heeft de stichting erkend als "goed doel" en heeft daarom de ANBI-status toegekend (Algemeen Nut Beogende Instelling), dat wil zeggen dat giften in principe fiscaal aftrekbaar zijn. Het ANBI-nummer is 81 88 87 552.
Agnes School Oeganda
Rob
Gerda
Paul
Martine