Stichting St. Agnes School Oeganda - info@agnesschooloeganda.nl - Banknummer NL55RABO0141278013 - BIC RABONL2U - KvK 17215973
Tijdens onze reis in 2010 hebben we een stuk land van ongeveer 3500 m2 gekocht in een arme, druk bevolkte "village" in Kyamagwa, vlakbij Jinja. Direct daarna zijn we begonnen met de  bouw van het 1e blok van de school. Dit blok was begin 2011  klaar en bestaat uit 3 klaslokalen, 8 wc's, en enkele  kantoortjes. Zo kon in februari 2011 de Agnes School officieel van start  gaan met 60 kinderen, 30 in de 1e klas en 30 in de 2e klas. In 2012 zijn we begonnen met de bouw van het 2e blok waarin 4 lokalen zijn ondergebracht en een keuken. De lagere scholen  in Oeganda bestaan uit 7 klassen van Primary 1 (P1) tot en met P7. Februari 2013 was ook dit blok gereed zodat het schoolgebouw compleet was: 7 klaslokalen, een keuken, 8 wc's, een  onderwijzerskamer, een ziekenkamer en een kantoor voor het  schoolhoofd. Voor de wc’s en de keuken is stromend water  beschikbaar. In 2014 zijn we begonnen met een kleuterklas, om de kinderen beter voorbereid naar de 1e klas te laten gaan. Vanaf 2016 is de school compleet en zitten er ongeveer 250 op school in 8 klassen, ieder van zo’n 30 kinderen, vanaf de kleuterklas PP (PrePrimary) tot en met de laatste klas P7 (Primary 7). Het terrein is voorzien van een hek, er is een reserve watertank gebouwd en we bekijken of er elektriciteit kan worden aangelegd met behulp van zonnepanelen. We hebben de verzorgenden gevraagd ook een steentje bij te dragen bijvoorbeeld door het geven van eten (maismeel, tomaten, uien, e.d.), het aanplanten van nieuw gras en het maken van kleren voor dans- en muziekvoorstellingen. Er is een bibliotheek met ca. 500 Engelstalige boeken, er zijn knutselspullen en er zijn 4 grote dozen Lego, voetballen, springtouwen en ander speelgoed. In 2016 is de school officieel geregistreerd bij de Oegandese overheid. Onze belangrijkste taak voor de komende jaren is de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
De School
Een schooldag van...
...een leerling uit P3
Agnes School Oeganda